Conseils de recherche

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Inscription votive à Jupiter

Ioui Aug(usto)
  / sac(rum) [---]Cintu / genus et  / 
Catius Uimp[---]   / 
f(ilii)  u(otum)  
s(oluerunt)   / l(ibentes)  m(erito)  
Ex-voto à Mercure

L(ucius)  Annius Sat[uri] / o   Mercurio  / u(otum)  s(oluit)  l(ibens)  m(erito)  
Dédicace à une divinité (Mercure ?)

[M]e[rcuri]o  / Augu[sto]  / lapida[rii]  / stru<c>t[ores] 
Ex-voto à Minerve

Mineruae C(aius)  / Second<i>usFlorus   / Secondi  u(otum)  l(ibens)  m(erito) [s(oluit)]  / Magirra 
Fragment de la dédicace d’un monument

UegetusCretic[us]  
[---]lib(ertus) Merc[---]  u(otum)  s(oluit)  l(ibens)  m(erito)  [---]

DiuoAugusto   / +
Dédicace de l’arc de Germanicus

Germanico[Caesa]r[i] Ti(berii) Aug(usti)  f(ilio)   / Diui  Augusti  nep(oti)  Diui  Iuli  pronep(oti)  auguri  / flam(ini)  August(ali)  co(n)s(uli)  II imp(eratori) II / Ti(berio)  Caesar[i] [Diui] [Aug(usti)] [f(ilio)] [Diui] Iuli [nep(oti)] [Aug(usto)]  / pontif(ici)  maxs(imo)  [co(n)s(uli)] [III]imp(eratori)  UIII [tri]b(unicia)  pot(estate) [XXI] / Dr[us]o Caesari  [Ti(berii)][Aug(usti)] f(ilio)   / [Diui] [Augusti] nep(oti)  Diui  Iuli  / [pronep(oti)] [co(n)s(uli)] pontifici  auguri 
C(aius)  Iulius  C(aii) Iuli(i) Catuaneuni(i)   f(ilius)  Rufus [C(aii)] [Iuli(i)][Agedomopatis]  [nepos] [Epotsorouidi(i)] [pron(epos)] [Vol(tinia)] / sacerdos  Romae et  Augusti  ad  aram  [quae] [est] [ad] [Confluentem] [praefectus] [fabrum] [d(e)] [s(ua)] [p(ecunia)] [f(ecit)] 
C(aius)  Iuli[us] C(aii) Iuli(i) C[a]tuaneuni(i)   f(ilius)  Rufus  C(aii)  Iuli(i) Agedomo[patis]  nepos  Epotsorouidi(i)  pron(epos)  V[ol](tinia) / [sacerdos]  [Romae] [et]  [Au]gusti  [ad] [a]ram  qu[a]e  est  ad  Confluent[e]m praefectus [fab]ru[m] d(e)  [s(ua)] [p(ecunia)] [f(ecit)] 
Dédicace à Drusus César

[Dr]uso Ge[r] / manico / [C]aesari  / [C(aius)][Iul]ius Congon / [neto]dubni   f(ilius)  Uolt(inia)  / [Uictor] [---] / +
Dédicace à l’empereur Claude

Ti(berio)Clau[dio] / [Cae]sari  A[ug](usto) / [Ger]manic(o) po[nt](ifici)  / max(imo) tribun(icia)  pote[st](ate)  / VIIII imp(eratori) XV co(n)s(uli)  II[II] / censori p(atri) [p(atriae)]   / [C(aius)] [I]ul(ius)C(aii) f(ilius)  Volt(inia) V[ictor]  
Fragment de la dédicace de l’amphithéâtre ?

Ti(berius)Claud[ius][---]  / [---]+[ . ]o+[---] 
Dédicace à la famille sévérienne

pr[o] [salute] [et] [reditu]  / Impp(eratorum) inu[ictorum] [Luci(i)][Septimi(i)] / Seuer[i][Pii] [Pertinacis][Aug(usti)]    / et  Marc[i][Aureli(i)][Antonini][Aug(usti)]  / Aug(usti)  f[ili](i)  [et] [Iuliae][Augustae]  / mat[ris] [castror(um)]  [et] [Luci(i)] / Sept[imi](i)[Getae][Caesaris]   / Quint[us] [---] / a[---] 
Dédicace à un empereur

[---][Anto]nino / [---][Pio]  [Fe]lici  / [---][p]ont(ifici)  / [max(imo)] [---] / +
Fragments d’une table de bronze

[---]tur  n[---]  / [---]men  cum e+[---]  / [---]ius 
[---]catum   / [---]ragi   / [---]ad  in / [---]um  con / [---]+e 
[---]sopei[---]  / [---]teue  cor[---]  / [---]ablatumue[---]  / [---]ue  placue+[---]  / [---]ue  s[---] 
[---]+o re+[---]  / [---][No]uii Cris[pini][---]  / [---]+batur [---]  / [---]ius[---] 
Épitaphe de Caius Julius Macer

C(aio) Iulio Ag[e]dili [f(ilio)] [Fabi]aMacro   [ex] [ciuitate]  / Sant(onum) duplicario  alae  Atectorigianae  [Gallorum] / stipendis  emeritis  XXXII aere  incisso  euocato  [Diui] [Aug(usti)]  / Gesatorum  DC Raetorum castello  Ircauio  clupeo  [---] / coronis  aenulis  aureis  donato  a commilitonib[us] [suis]  / Iulia Matrona  f(ilia)  C(aius)  Iul(ius)  Primulus   l(ibertus)  h(eredes)  e(x)  t(estamento)  [fac(iendum)] [cur(auerunt)] 
Épitaphe de Justinius Paternus

D(iis) M(anibus)   / et  m(emoriae)   / Iustini / i Pater / ni   uete / rani  l(egionis)  p / ri(mae) Mine(ruiae)  / Aug <r>(elia)Pot / entina   / coiu[gi]  / posuit 
Épitaphe d’un vétéran

[---]o[---]alga[---]  / [---]ui  ueterani  l(egionis)  V[---] / [missi] [hone]sta  missione  qui  na / [tus] [---][te]mpora  funx(it)  sua  Caius  / [---][si]bi  et  fratri  su[p]rascript(o)  / [---]empinse  ui(u)us  faciun / [dum] [cura]uit  et  sub  ascia  dedica / uit 
Épitaphe de l’adjoint d’un caissier impérial

+ / Augusti disp[e] / nsatoris uic[a] / rius coniug[i]  / carissimae  / p(osuit) mar(itus) 
+ / Augusti dis / pensatoris  / uicarius con / iugi cariss[i] / mae  / p(osuit) 
Inscription du mausolée de Caius Julius Victor

C(aio)  IulioCongonnetodubni f(ilio)  Volt(inia) Victori  [Agedomo]
 / patis nepoti  p[r]aefecto  fabrum tribuno  militum  cohor[t](is) [I] [Belgarum][sacerd(oti)]
  / Romae et  Aug[usti]  ad  Confluentem  C(aius)  Iulius Volt(inia)Victor   filius [---]
C(aio)  Iu[l]ioCong[on]neto[dubni] [f(ilio)] [Volt(inia)]Victori   Ag[edom] / pat[i]s nepoti  pr[aefe]cto  fa[brum] [tribuno] [m]ilitum  coho[rt](is) [I] [Belgarum] / sac[e]rd(oti)  Romae e[t] [Aug]usti  ad [Confluentem] C(aius) Iulius Volt(inia)V[ictor]  [filius] 
C(aio)  IulioCongon[netodubn]i f(ilio)  Volt(inia) V[ictori]  [Agedomo] / [pa]tis nepoti  p[r]aefecto  [fabrum] [tribuno] [militum]  [c]oho[rt](is) [I] [Belgarum][sacerd(oti)]  / [R]omae et  Augusti  ad Co[nfluentem] [C(aius)] Iu[lius][Volt(inia)]Victor   [filius] [---]
C(aio) Iulio[C]ongon[netodubni] [f(ilio)] [Volt(inia)]V[icto]ri  [Aged]omo / pati[s] [nepoti] praef[ecto] [fab]rum [tribuno] [militum] [cohort(is)] [I] [Belg]arum / sac[erd](oti) Romaeet Augusti ad [C]on[fluentem] C(aius) IuliusVolt(inia)Victor  [fi]lius 
Fragment d’une dédicace à un prêtre au Confluent

+ / [---][templu]m  Romae et  Aug(usti)  / ---[Tres] prouinciae  Galli[ae] / de  publico 
Épitaphe de C. Julius Marinus

C(aio)  Iulio C(aii)  Iuli(i) Ricoueriugi   f(ilio)  Vol(tinia) Marino   [flamini]  / Augustali  primo  c(uratori)  c(iuium)  R(omanorum) quaestori  uerg[obreto]  / Iulia Marina   filia  [---]

Langues

Conseils de recherche

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.