Conseils de recherche

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Inscription votive à Jupiter

IouiAug(usto)
 / sac(rum) [---]Cintu / genuset  / 
Catius Uimp[---]  / 
f(ilii)  u(otum)  
s(oluerunt)   / l(ibentes)  m(erito)  
Ex-voto à Mercure

L(ucius) Annius Sat[uri] / o Mercurio / u(otum)  s(oluit)  l(ibens)  m(erito)  
Dédicace à une divinité (Mercure ?)

[M]e[rcuri]o / Augu[sto] / lapida[rii]  / stru<c>t[ores] 
Ex-voto à Minerve

MineruaeC(aius) / Second<i>usFlorus / Secondi u(otum)  l(ibens)  m(erito) [s(oluit)]  / Magirra
Fragment de la dédicace d’un monument

UegetusCretic[us]
[---]lib(ertus) Merc[---]  u(otum)  s(oluit)  l(ibens)  m(erito)  [---]

DiuoAugusto / +
Dédicace de l’arc de Germanicus

    Germanico[Caesa]r[i]Ti(berii) Aug(usti) f(ilio)   / Diui Augusti nep(oti)  Diui Iuli pronep(oti)  auguri  / flam(ini)  August(ali) co(n)s(uli)  II imp(eratori) II / Ti(berio)  Caesar[i][Diui][Aug(usti)][f(ilio)] [Diui]Iuli[nep(oti)] [Aug(usto)] / pontif(ici)  maxs(imo)  [co(n)s(uli)] [III]imp(eratori)  UIII [tri]b(unicia)  pot(estate) [XXI] / Dr[us]o Caesari [Ti(berii)][Aug(usti)]f(ilio)   / [Diui][Augusti]nep(oti)  Diui Iuli / [pronep(oti)] [co(n)s(uli)] pontifici  auguri 
C(aius) Iulius C(aii) Iuli(i) Catuaneuni(i) f(ilius)  Rufus[C(aii)][Iuli(i)][Agedomopatis][nepos] [Epotsorouidi(i)][pron(epos)] [Vol(tinia)] / sacerdos  Romae et  Augusti ad  aram  [quae] [est] [ad] [Confluentem] [praefectus] [fabrum] [d(e)] [s(ua)] [p(ecunia)] [f(ecit)] 
C(aius) Iuli[us]C(aii) Iuli(i) C[a]tuaneuni(i) f(ilius)  Rufus C(aii) Iuli(i) Agedomo[patis]nepos  Epotsorouidi(i) pron(epos)  V[ol](tinia) / [sacerdos]  [Romae] [et]  [Au]gusti [ad] [a]ram  qu[a]e  est  ad  Confluent[e]m praefectus [fab]ru[m] d(e)  [s(ua)] [p(ecunia)] [f(ecit)] 
Dédicace à Drusus César

[Dr]uso Ge[r] / manico / [C]aesari / [C(aius)][Iul]ius Congon / [neto]dubni f(ilius)  Uolt(inia)  / [Uictor][---] / +
Dédicace à l’empereur Claude

Ti(berio)Clau[dio] / [Cae]sari A[ug](usto) / [Ger]manic(o) po[nt](ifici)  / max(imo) tribun(icia)  pote[st](ate)  / VIIII imp(eratori) XV co(n)s(uli)  II[II] / censori  p(atri) [p(atriae)]  / [C(aius)][I]ul(ius)C(aii) f(ilius)  Volt(inia)  V[ictor]
Fragment de la dédicace de l’amphithéâtre ?

Ti(berius)Claud[ius][---] / [---]+[ . ]o+[---] 
Dédicace à la famille sévérienne

pr[o] [salute] [et] [reditu]  / Impp(eratorum) inu[ictorum][Luci(i)][Septimi(i)] / Seuer[i][Pii][Pertinacis][Aug(usti)] / et  Marc[i][Aureli(i)][Antonini][Aug(usti)] / Aug(usti) f[ili](i) [et] [Iuliae][Augustae] / mat[ris] [castror(um)] [et] [Luci(i)] / Sept[imi](i)[Getae][Caesaris] / Quint[us][---] / a[---] 
Dédicace à un empereur

[---][Anto]nino / [---][Pio][Fe]lici / [---][p]ont(ifici)  / [max(imo)][---] / +
Fragments d’une table de bronze

    [---]tur  n[---]  / [---]men  cum e+[---]  / [---]ius 
[---]catum   / [---]ragi   / [---]ad  in / [---]um  con / [---]+e 
[---]sopei[---]  / [---]teue  cor[---]  / [---]ablatumue[---]  / [---]ue  placue+[---]  / [---]ue  s[---] 
[---]+o re+[---]  / [---][No]uiiCris[pini][---] / [---]+batur [---]  / [---]ius[---] 
Épitaphe de Caius Julius Macer

C(aio) Iulio Ag[e]dili[f(ilio)] [Fabi]a Macro [ex] [ciuitate]  / Sant(onum) duplicario  alae  Atectorigianae [Gallorum] / stipendis  emeritis  XXXII aere  incisso  euocato  [Diui] [Aug(usti)] / Gesatorum  DC Raetorum castello  Ircauio  clupeo  [---] / coronis  aenulis  aureis  donato  commilitonib[us] [suis]  / Iulia Matrona f(ilia)  C(aius) Iul(ius) Primulus l(ibertus)  h(eredes)  e(x)  t(estamento)  [fac(iendum)] [cur(auerunt)] 
Épitaphe de Justinius Paternus

D(iis) M(anibus)  / et  m(emoriae)   / Iustini / i Pater / ni uete / rani  l(egionis)  p / ri(mae) Mine(ruiae) / Aug <r>(elia)Pot / entina / coiu[gi]  / posuit 
Épitaphe d’un vétéran

[---]o[---]alga[---]  / [---]ui  ueterani  l(egionis)  V[---] / [missi] [hone]sta  missione  qui  na / [tus] [---][te]mpora  funx(it)  sua  Caius / [---][si]bi  et  fratri  su[p]rascript(o)  / [---]empinse  ui(u)us  faciun / [dum] [cura]uit  et  sub  ascia  dedica / uit 
Épitaphe de l’adjoint d’un caissier impérial

    + / Augustidisp[e] / nsatoris uic[a] / rius coniug[i]  / carissimae  / p(osuit) mar(itus) 
+ / Augustidis / pensatoris  / uicarius con / iugi cariss[i] / mae  / p(osuit) 
Inscription du mausolée de Caius Julius Victor

    C(aio) IulioCongonnetodubnif(ilio)  Volt(inia) Victori[Agedomo]
 / patisnepoti  p[r]aefecto  fabrum tribuno  militum  cohor[t](is) [I] [Belgarum][sacerd(oti)]
  / Romae et  Aug[usti] ad  Confluentem  C(aius) Iulius Volt(inia)Victor filius [---]
C(aio) Iu[l]ioCong[on]neto[dubni][f(ilio)] [Volt(inia)]Victori Ag[edom] / pat[i]snepoti  pr[aefe]cto  fa[brum] [tribuno] [m]ilitum  coho[rt](is) [I] [Belgarum] / sac[e]rd(oti)  Romae e[t] [Aug]usti ad [Confluentem] C(aius)Iulius Volt(inia)V[ictor][filius] 
C(aio) IulioCongon[netodubn]if(ilio)  Volt(inia) V[ictori][Agedomo] / [pa]tisnepoti  p[r]aefecto  [fabrum] [tribuno] [militum]  [c]oho[rt](is) [I] [Belgarum][sacerd(oti)]  / [R]omae et  Augusti ad Co[nfluentem] [C(aius)]Iu[lius][Volt(inia)]Victor [filius] [---]
C(aio)Iulio[C]ongon[netodubni][f(ilio)] [Volt(inia)]V[icto]ri[Aged]omo / pati[s][nepoti] praef[ecto] [fab]rum [tribuno] [militum] [cohort(is)] [I] [Belg]arum / sac[erd](oti) Romaeet Augustiad [C]on[fluentem] C(aius)IuliusVolt(inia)Victor[fi]lius 
Fragment d’une dédicace à un prêtre au Confluent

+ / [---][templu]m  Romae et  Aug(usti) / ---[Tres] prouinciae  Galli[ae] / de  publico 
Épitaphe de C. Julius Marinus

C(aio) Iulio C(aii) Iuli(i) Ricoueriugi f(ilio)  Vol(tinia) Marino [flamini]  / Augustali primo  c(uratori)  c(iuium)  R(omanorum) quaestori  uerg[obreto]  / Iulia Marina filia  [---]

Langues

Conseils de recherche

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.