Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]I[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / +[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]LL[---] / [---]+[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]A[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]MI[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]I[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]ISE[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]I[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]LA[---] / +
Fragmento de una placa de mármol

+ / [---] PI  [---] / +
Fragmento de una placa de mármol

[---]sus  / [---]+ / +
Fragmento de una placa de mármol

+ / [---]LI+[---] / [---]MAR+[---] / +
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

+ / [---] serua +[---] / +
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

[---]+[---] / [---]ENAI+[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

[---] EA[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente de terra sigillata hispanica

[---]imi 
Texto esgrafiado sobre un recipiente de cerámica engobada

Περσοδ[---]  / και  Τ 
Texto esgrafiado sobre un recipiente de terra sigillata galica

[---]EN[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente de terra sigillata hispanica

Pecu[li] 
Texto esgrafiado sobre un recipiente de cerámica engobada

Poletic(a)e