Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]I[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ +[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]LL[---]/ [---]+[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]A[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]MI[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]I[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]ISE[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]I[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]LA[---]/ +
Fragmento de una placa de mármol

+/ [---] PI  [---]/ +
Fragmento de una placa de mármol

[---]sus / [---]+/ +
Fragmento de una placa de mármol

+/ [---]LI+[---]/ [---]MAR+[---]/ +
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

+/ [---] serua +[---]/ +
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

[---]+[---]/ [---]ENAI+[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

[---] EA[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente de terra sigillata hispanica

[---]imi 
Texto esgrafiado sobre un recipiente de cerámica engobada

Περσοδ[---] / και  Τ 
Texto esgrafiado sobre un recipiente de terra sigillata galica

[---]EN[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente de terra sigillata hispanica

Pecu[li] 
Texto esgrafiado sobre un recipiente de cerámica engobada

Poletic(a)e