9 résultats pour   Type inscription:Indéterminé;

Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]AI[---]/ +
Fragmento de un pedestal tripartito

+/ [---]+[---]
Fragmento de una placa de mármol

+/ [---] PI  [---]/ +
Fragmento de una placa de mármol

[---]sus / [---]+/ +
Fragmento de una placa de mármol

+/ [---]LI+[---]/ [---]MAR+[---]/ +
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

[---]+[---]/ [---]ENAI+[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

[---] EA[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente de cerámica engobada

Περσοδ[---] / και  Τ 
Texto esgrafiado sobre un recipiente de terra sigillata galica

[---]EN[---]
Type inscription: Indéterminé x

Site antique

Type inscription