9 résultats pour   Type inscription:Indéterminé;

Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]AI[---] / +
Fragmento de un pedestal tripartito

+ / [---]+[---]
Fragmento de una placa de mármol

+ / [---] PI  [---] / +
Fragmento de una placa de mármol

[---]sus  / [---]+ / +
Fragmento de una placa de mármol

+ / [---]LI+[---] / [---]MAR+[---] / +
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

[---]+[---] / [---]ENAI+[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente cerámico engobado

[---] EA[---]
Texto esgrafiado sobre un recipiente de cerámica engobada

Περσοδ[---]  / και  Τ 
Texto esgrafiado sobre un recipiente de terra sigillata galica

[---]EN[---]
Type inscription: Indéterminé x

Site antique

Type inscription